Poskytneme vám veškeré
auditorské služby

Služby

Standardně poskytujeme veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

Proč s námi?

Cílem naší společnosti je poskytovat klientům komplexní služby na základě oboustranně vyhovujících podmínek. Naše spolupráce s klientem je založena zejména na osobním kontaktu auditora a jeho týmu s klientem a individuálním přístupu ke každému klientovi.

  • Disponujeme ve svém pracovním týmu zkušenými daňovými poradci registrovanými Komorou daňových poradců České republiky. Jsme připraveni poskytnout komplexní služby v oblasti specializovaného daňového poradenství.

  • Provádíme audity projektů, které jsou financované ze strukturálních fondů Evropské unie.
  • Úzce spolupracujeme s několika renomovanými advokátními kancelářemi a se subjekty poskytujícími znalecké služby. Tato spolupráce umožňuje zajišťovat pro klienty komplexní služby v oblastech realizace podnikových kombinací, především přeměn společností, restrukturalizací a mnoha dalších.

  • Spolupracujeme se společností AUDITA vzdělávání, s.r.o., která pro nás a naše klienty připravuje aktuální semináře, týkající se problematiky ekonomiky, daní a účetnictví.

O nás

Oprávnění Komory Auditorů ČR č. 166

Auditorská společnost A.A.T. spol. s r.o. je nezávislá auditorská a poradenská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem oprávnění č. 166. Na českém trhu působí od roku 1995.

Naši klienti

ANEXIA s.r.o.

Bohemia Properties a.s.

ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

WELL PACK s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

Königfrankstahl, s.r.o.

SD-Kovo Mladá Boleslav,a.s.

Simac Technik ČR, a.s.

ZPA Pečky a.s.