Auditorské služby

auditorské
služby

Služby

  • audity řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky;
  • audit konsolidované účetní závěrky;
  • audit účetní závěrky v rámci provádění přeměn společností;
  • ověření výroční zprávy a prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;
  • audit tzv. „konsolidačních balíčků“;
  • ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Toto ověření je vyžadováno ze strany orgánů Evropské unie u auditorů, kteří mají auditovat projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie.

Obchodní společnosti

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů stanovuje v § 20 podmínky, kdy jsou účetní jednotky povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem.

Některé účetní jednotky vyžadují provedení tzv. nepovinného auditu např. na žádost bank, vlastníků, věřitelů nebo proto, že chtějí mít přiměřenou jistotu, že jejich účetnictví a účetní závěrka odpovídá zákonným požadavkům.

Neziskové organizace

Naše společnost provádí audit těchto neziskových subjektů:
  • Nadace a nadační fondy

Jedná se o audit účetních závěrek, dotací, nákladů a výnosů a jiných auditorských zakázek.

Další služby

Standardně poskytujeme veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

Naši klienti

ANEXIA s.r.o.

Bohemia Properties a.s.

ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

WELL PACK s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

Königfrankstahl, s.r.o.

SD-Kovo Mladá Boleslav,a.s.

Simac Technik ČR, a.s.

ZPA Pečky a.s.