Daňové
poradenství

daňové
poradenství

  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů dle podkladů klienta;
  • konzultace v oblasti daňových předpisů;
  • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na základě plné moci;
  • daňové poradenství v rámci provádění přeměn společností;
  • zastupování před správcem daně v rámci daňové kontroly;
  • poradenství ve věci aplikace jednotlivých daňových zákonů na podmínky klienta;

Daňové poradenství poskytujeme pro všechny daně a správu daní a poplatků. Náplní těchto služeb jsou zpracování daňových přiznání, konzultace daňových problémů a jednání s finančním úřadem ve věcech daní. Pro případ jednání s úřady vystavuje klient daňovému poradci plnou moc pro zastupování v tom kterém konkrétním případě.

Další služby

Standardně poskytujeme veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

Naši klienti

ANEXIA s.r.o.

Bohemia Properties a.s.

ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

WELL PACK s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

Königfrankstahl, s.r.o.

SD-Kovo Mladá Boleslav,a.s.

Simac Technik ČR, a.s.

ZPA Pečky a.s.