Audit čerpání prostředků
fondů EU

audit čerpání prostředků fondů eu

Naše společnost AAT splňuje kritéria pro audit projektů financovaných z prostředků z fondů Evropské unie.

Jednatel společnosti A.A.T. spol. s r.o. Ing. Zdeněk Bartoš získal dne 8. června 2005 osvědčení o profesním vzdělání k ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

Toto ověření je vyžadováno ze strany orgánů Evropské unie u auditorů, kteří mají auditovat projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie.

Další služby

Standardně poskytujeme veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

Naši klienti

ANEXIA s.r.o.

Bohemia Properties a.s.

ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

WELL PACK s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

Königfrankstahl, s.r.o.

SD-Kovo Mladá Boleslav,a.s.

Simac Technik ČR, a.s.

ZPA Pečky a.s.