Účetní poradenství
a konzultace

Naše účetní služby obsahují zejména následující činnosti:

 • konzultace s účetními klientů a řešení nestandardních problémů zpracování účetnictví;
 • metodické řízení zaměstnanců účtáren klientů;
 • spolupráce při sestavování účetní uzávěrky a podkladů pro daňové přiznání;
 • poradenství v oblasti přípravy a aplikace principů vycházejících z IAS/IFRS v rámci účetních systémů;
 • poradenství v oblasti účtování složitých účetních případů včetně podnikových kombinací a operací s deriváty;
 • poradenství při sestavování tzv. „konsolidačních balíčků“;
 • poradenství při sestavování konsolidované účetní závěrky;
 • poradenská činnost při akvizicích;
 • analýzy hospodaření, efektivnosti a rentability;
 • zpracování finančních a jiných specializovaných analýz;
 • zpracování peněžního toku (Cash flow) a Přehledu o změnách vlastního kapitálu;
 • zpracování interních účetních směrnic;
 • poradenství při nastavení efektivního oběhu účetních dokladů;
 • poradenství související s aplikací zákona o účetnictví a českých účetních standardů v konkrétních podmínkách klienta;
 • poradenství v oblasti činnosti účetních jednotek v zahraničí ať již formou provozoven, či dceřiných společností;
 • účetní dohledy;
 • vzdělávání v oblasti účetnictví – individuální konzultace, organizace školení pro klienta;
 • poradenství podle individuálních požadavků klienta.

Další služby

Standardně poskytujeme veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

Naši klienti

ANEXIA s.r.o.

Bohemia Properties a.s.

ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

WELL PACK s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

Königfrankstahl, s.r.o.

SD-Kovo Mladá Boleslav,a.s.

Simac Technik ČR, a.s.

ZPA Pečky a.s.