Přeměna společnosti
konsolidace

přeměna společnosti
konsolidace

Od svého vzniku se společnost zaměřuje zejména na audity účetních závěrek podnikatelských a neziskových subjektů a v posledních letech provádí také audity účetních závěrek v rámci přeměn společností a tzv. konsolidačních balíčků. Kromě těchto hlavních činností poskytuje také daňové a účetní poradenství, je schopna zajistit vedení účetnictví a ostatní služby související s ekonomickým životem podnikatelských subjektů. Máme zkušenosti s auditem společností se zahraniční účastí.

Další služby

Standardně poskytujeme veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

Naši klienti

ANEXIA s.r.o.

Bohemia Properties a.s.

ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

WELL PACK s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

Königfrankstahl, s.r.o.

SD-Kovo Mladá Boleslav,a.s.

Simac Technik ČR, a.s.

ZPA Pečky a.s.