O nás

Jsme nezávislá auditorská a poradenská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky od roku 1995.

Auditorská společnost A.A.T. spol. s r.o. je nezávislá auditorská a poradenská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem oprávnění č. 166. Na českém trhu působí od roku 1995 a disponuje ve svém pracovním týmu zkušenými auditory a daňovými poradci registrovanými Komorou auditorů a Komorou daňových poradců České Republiky. Oprávnění nás opravňuje poskytovat auditorské služby v souladu se zákonem o auditorech. Dále jsme schopni zajistit služby v oblasti specializovaného daňového a účetního poradenství.

Od svého vzniku se společnost zaměřuje zejména na audity účetních závěrek podnikatelských a neziskových subjektů a v posledních letech provádí také audity účetních závěrek v rámci přeměn společností a tzv. konsolidačních balíčků. Kromě těchto hlavních činností poskytuje také daňové a účetní poradenství, je schopna zajistit vedení účetnictví a ostatní služby související s ekonomickým životem podnikatelských subjektů. Máme zkušenosti s auditem společností se zahraniční účastí.

Jednatel společnosti A.A.T. spol. s r.o. Ing. Zdeněk Bartoš získal dne 8. června 2005 osvědčení o profesním vzdělání k ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Toto ověření je vyžadováno ze strany orgánů Evropské unie u auditorů, kteří mají auditovat projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie. Společnost A.A.T. spol. s r.o. tak splňuje kritéria pro audit těchto projektů.

Naše společnost má sídlo v Praze, služby však poskytujeme v rámci celé České republiky.

Proč s námi?

Cílem naší společnosti je poskytovat klientům komplexní služby na základě oboustranně vyhovujících podmínek. Naše spolupráce s klientem je založena zejména na osobním kontaktu auditora a jeho týmu s klientem a individuálním přístupu ke každému klientovi.