Ekonomické
poradenství

ekonomické
poradenství a další

  • ekonomické poradenství zahrnuje zejména zpracování finančních plánů a dalších podkladů pro žádosti o úvěry u peněžních ústavů
  • poradenství při zakládání společností
  • přednášky v oblasti účetnictví a daní
  • vydávání informačního zpravodaje s problematikou účetnictví a daní pro potřeby klientů

Na základě požadavků klienta jsme po dohodě schopni poskytovat i jiné služby, související s účetní a daňovou problematikou. Jako příklad uvádíme pomoc při výběru vhodného software pro vedení účetnictví, metodické vedení účetních, oceňování majetku.

Další služby

Standardně poskytujeme veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

Naši klienti

ANEXIA s.r.o.

Bohemia Properties a.s.

ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.

STMicroelectronics Design and Application s.r.o.

WELL PACK s.r.o.

GEPARD FINANCE a.s.

Königfrankstahl, s.r.o.

SD-Kovo Mladá Boleslav,a.s.

Simac Technik ČR, a.s.

ZPA Pečky a.s.